Ana Prelić

Internacionalni NLP trener i Coach, Reiki Master, Theta Healing Praktičar i Peat Procesor.

Diplomirani master lingvistike. Godinama je radila na poziciji Team leader-a u oblasti prodaje. Radeći sa hiljadama ljudi stekla je bogato iskustvo u prodaji, komunikaciji, vođenju tima, postavljanju i ostvarenju timskih targeta, poboljšanju poslovanja.

Svakodnevne obuke operatera omogućile su joj raznovrsno iskustvo u oblasti motivacije (različitih tipova ličnosti u okviru tima), buđenju i osvešćivanju potencijala, kao i ostvarenju individualnih targeta i postavljenih ciljeva.

Veruje da život zavisi od odluka i izbora koje donosimo, kao i da svako od nas poseduje potencijal da bude i živi sve ono što želi.

Radeći treninge, radionice i coaching sesije podstiče druge da osveste i probude svoj poencijal, da preuzmu odgovornost za svoj život i konkretnim akcionim koracima kreiraju život kakav žele.

Takođe, Ana je autor Online programa posvećenih otklanjanju blokada emocija sigurnosti, ljubavi prema sebi, straha, besa, ljutnje i krivice u cilju uspostavljanja balansa uma, tela i emocija.

ONLINE PROGRAM “OD STRAHA DO ŽIVOTA KAKAV ŽELITE”

Instagram
YouTube
Menu