Romina Herodek

NLP trener

Romina Herodek je suosnivač programa ,,NLP za sportske trenere’’.

Diplomirala je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Završni rad sa temom ,,Primena metoda neurolingvističkog programiranja u sportu’’ odbranila je sa ocenom 10,00.

Više od 7 godina uči o NLP tehnikama i aktivno ih primenjuje u svakodnevnom životu.

Romina je višegodišnja državna prvakinja u sportskoj gimnastici i modernim plesovima. Bila je učesnica dva Svetska prvenstva i mnogih međunarodnih takmičenja i turnira. Nakon 15 godina treniranja postala je sudija i trener.

Koristeći znanja sa fakulteta i sva iskustva iz dugogodišnjeg praktikovanja NLP-a pomaže da razumemo sport sa fizičke, tehničke i taktičke strane ali i sa aspekta mentalne pripreme. Odlučila se za ovaj pristup jer je uvidela značaj ove vrste pripreme. Vodi se rečenicom da na takmičenju pobeđuje onaj čiji je um najviše spreman a ne nužno onaj čije je telo najbolje pripremljeno. Pomaže svima koji su uključeni u sportski proces da ostvare uspeh i postignu svoj maksimum. Svojim primerom se trudi da bude inspiracija drugima.

Instagram
Menu