Šta znači biti član internacionalne asocijacije NLP instituta?

NLP edukacije i treneri su svuda oko nas. I svako od njih će, zasigurno, pružiti znanje, veće ili manje. To je činjenica. Ipak, vrlo je važno ko nas uči. Ko nam prenosi to znanje, te tehnike kako da rastemo, napredujemo, živimo sa sobom i drugima u miru i zadovoljstvu.

Zašto je to tako?

Pre svega, osoba koju izaberemo za podršku treba da živi to što priča, da u praksi povrđuje sve ono što kroz teoriju prenosi klijentima.

Zatim, važno je da NLP edukaciju organizuje po standardima i kurikulumu neke međunarodne NLP asocijacije jer je to važna potvrda kvaliteta kako trenera tako i samog treninga.

Energy House je akreditovan kao institut u Internacionalnoj asocijaciji NLP instituta IN sa sedištem u Berlinu, a svi treneri sertifikovani od strane ove asocijacije.

dr Darko Cvetković

NLP Master Trainer IN, Coach Master Trainer ICI

Milena Lopušina

NLP Master Trainer IN, Coach Master Trainer ICI

Janko Cvetković

NLP Master Trainer IN

Kao član IN-a, Energy House institut sve NLP treninge organizuje po kurikulumu ove asocijacije i u skladu sa najvišim etičkim standardima koje ova asocijacija propisuje.

Šta to znači za polaznike našeg NLP instituta?


Garanciju da će dobiti kvalitet.
Garanciju da će od našeg NLP instituta dobiti validan, međunarodno priznat sertifikat na Engleskom jeziku sa kojim mogu da nastave svoju NLP edukaciju gde god žele.

Ovaj sertifikat jasno potvrđuje da je polaznik određenog treninga odslušao predviđen broj sati treninga (prema kurikulumu) u procesu prenosa znanja, odradio određeni broj sati prakse, da je uspešno završio proces sertifikacije (provere znanja) i stekao kompetencije i veštine da naučeno primenjuje u svom životu ili radu.

VAŽNO: Svaki polaznik na sertifikatu dobija i posebnu markicu sa brojem njegove licence.

Takođe, svaki polaznik NLP edukacije u Energy House institutu nakon završenog treninga može da se registruje na sajtu IN asocijacije gde će nakon priloženog sertifikata biti dodat kao osoba koja je završila taj konkretan NLP trening u skladu sa pravilima asocijacije i stekla zvanje koje se tim treningom propisuje.

Na čelu IN Asocijacije nalazi se bord direktora:
Karl Nielsen (Nemačka), Nada Kaiser (Hrvatska), Richard Bolstad (Novi Zeland), Nandana Nielsen (Nemačka).

22 godine rada

10.182 člana iz 99 zemalja

55.000 + sertifikovanih polaznika

Bliska saradnja sa drugim NLP asocijacijama u svetu (IANLP, ANLP, SANLP, HANLP…)

Vizija IN asocijacije

IN se zalaže za korišćenje NLP-a

  • za doprinos mirnom svetu, kome svi žele da pripadaju
  • za odličnu komunikaciju unutar ljudi u smislu unutrašnjeg mira, samoaktualizacije i življenja sopstvenih potencijala
  • za odličnu komunikaciju među ljudima za međusobno razumevanje i najveće rezultate u postizanju ciljeva koji su dobri za sve na planeti zemlji

Misija IN asocijacije

Asocijacija:

  • nudi udruženje gde članovi mogu da uče jedni od drugih
  • podstiče premošćivanje efektivne praktične primene NLP-a sa akademskim obrazovanjem, teorijom i istraživanjem
  • pruža relevantne informacije ljudima koji traže NLP obuku ili profesionalce
  • razvija najvišu etiku i standarde kvaliteta u NLP-u
  • organizuje uzbudljive svetske kongresa (NLP, Coaching & Hipnosis) za odličnu komunikaciju i lični rast i razvoj

Dr. Karl Nielsen je predsednik IN NLP Asocijacije i profesor na UCN International School of Psychology (ISP@UCN). Njegove posebne oblasti kompetencije su komunikacija (NLPsy), coaching, zdravlje i psihoterapija (klinička psihologija) i transpersonalna psihologija (NLPhil). Pored toga je i predsednik German Umbrella Association for Psychotherapy i član Svetskog saveta za psihoterapiju (WCP).

Nandana Nielsen i Karl Nielsen su 2001. godine, zajedno sa drugim iskusnim stručnjacima u ovim oblastima, osnovali Međunarodnu asocijaciju NLP instituta (IN) i Međunarodnu asocijaciju instituta za Coaching (ICI), a 2016. godine Svetsku organizaciju za hipnozu (WHO) da bi osigurali etiku i kvalitet u NLP-u, koučingu i hipnoterapiji. Trenutno postoji više od 9.600 visoko iskusnih članova iz 96 zemalja u ovim udruženjima za NLP, coaching, hipnozu, konstelaciju, svesnost i pozitivnu psihologiju.

Stranu ažurirao: dr Darko Cvetković, maja 2024.