Milena Cvetković

direktor finansija Energy House-a.

Osnivač i direktor knjigovodstvene agencije “Apex”.