Blog

Lava: Odluka (ni)je uvek prava

Da li lako i brzo donosite odluke? Ili vam je teško da presečete? Koju odluku trenutno odlažete? Zahvalna sam što imam priliku da podržim…
Menu